torsdag 25. april 2013

Portretter!

Portretter er bilder av personer, mer direkte, ansiktene deres. Det finnes tre forskjellige typer portretter, den første er En Face (er fransk og betyr "rett frem") her ser vi personen forfra. Type nummer 2 er Profil, noe som vil si at vi ser personen fra siden. Den siste formen kalles 3/4 profil, som er noe midt mellom de to førstenevnte. Personen kan se inn i kameraet, men snur ikke hodet slik at han/hun ses helt forfra. I eksempelet nedenfor ser vi et eksempel på bilder tatt i profil.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar